POVIJEST NASTANKA OŠ PETAR PRERADOVIĆ

Desk Diadora
Desk Diadora

Izgrađena 30-ih godina 20. st. prvo ime bilo joj je Scuola elementare Antonio Cipico

Podijelite ovaj članak