AKCIJA UDRUGE TJELESNIH INVALIDA I PU ZADARSKE

Desk Diadora
Desk Diadora


Pregled znaka pristupačnosti, sve s ciljem osvješćivanja građana kako bi poštovali invalidska parking mjesta

Podijelite ovaj članak