Oznaka: PROVEDBA

ZAPOČELA PROVEDBA PROJEKTA “STEM COUNTY”

Cilj projekta je isticanje važnosti Stem vještina kod osnovnoškolaca

Desk Diadora Desk Diadora