Oznaka: NASTANKA

POVIJEST NASTANKA OŠ PETAR PRERADOVIĆ

Izgrađena 30-ih godina 20. st. prvo ime bilo joj je Scuola elementare…

Desk Diadora Desk Diadora