Oznaka: LAŽNE

LAŽNE TURISTIČKE BROJKE ZBOG ILEGALNIH IZNAJMLJIVAČA

LAŽNE TURISTIČKE BROJKE ZBOG ILEGALNIH IZNAJMLJIVAČA Tomislav Fain upozorava da bez točnih

Desk Diadora Desk Diadora