Oznaka: IZNAJMLJIVAČA

LAŽNE TURISTIČKE BROJKE ZBOG ILEGALNIH IZNAJMLJIVAČA

LAŽNE TURISTIČKE BROJKE ZBOG ILEGALNIH IZNAJMLJIVAČA Tomislav Fain upozorava da bez točnih

Desk Diadora Desk Diadora

DANIEL RADETA, PREDSJEDNIK UDRUGE PRIVATNIH IZNAJMLJIVAČA:

"Turizma nema! Sve ovo što se događa po gradu, samo je privid!"

Desk Diadora Desk Diadora