Oznaka: COUNTY

ZAPOČELA PROVEDBA PROJEKTA “STEM COUNTY”

Cilj projekta je isticanje važnosti Stem vještina kod osnovnoškolaca

Desk Diadora Desk Diadora

PROJEKT STEM COUNTY

Projektom će se poboljšati STEM vještine učitelja i učenika u osnovnim školama…

Desk Diadora Desk Diadora