Raspored emitiranja

Raspored

RASPORED +

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

SUBOTA

DANAS

NEDJELJA

SUTRA

Subota

Diadora TV Zadar
 • 02:00Kraj programa
 • 07:00Dalmatinska pisma, glazbeni program
 • 07:30Vježbanjem do forme, edukativno-zabavni program
 • 08:00Zdrava jabuka, teleprodaja
 • 09:00Najveći redatelji Hollywooda, dokumentarni program
 • 09:30Pobjednici, dokumentarni program
 • 10:00Vijesti, informativni program
 • 10:30Savršeni auto, dokumentarni program
 • 11:30Bctv, teleprodaja
 • 11:45Bctv, teleprodaja
 • 12:00Zdrava jabuka, teleprodaja
 • 13:00CHARLIE CHAPLIN – Iza ekrana, igrani film
 • 13:30Bctv, teleprodaja
 • 13:45Bctv, teleprodaja
 • 14:00Vijesti, informativni program
 • 14:15Bctv, teleprodaja
 • 14:30Ljetni đir, zabavno-informativni program
 • 15:30FIO SHOW, zabavna emisija
 • 18:30Vijesti, informativni program
 • 19:00Biblijska Istina – Priča o Milosti, vjerski program
 • 19:15Dalmatinska pisma, glazbeni program
 • 19:45U zdrav mozak Summer 8 (12), zabavna emisija
 • 20:00Zdrava jabuka, teleprodaja
 • 21:00Dečko, dama i Ana , zabavna emisija
 • 22:15Vijesti, informativni program
 • 22:45Dalmatinska pisma, glazbeni program
 • 23:00Zapisano u zvijezdama (18), teleprodaja
 • 02:00Kraj programa
 • 07:00Dalmatinska pisma, glazbeni program
 • 07:30Vježbanjem do forme, edukativno-zabavni program
 • 08:00Savršeni auto, dokumentarni program
 • 09:00Najveći redatelji Hollywooda, dokumentarni program
 • 09:30Žurnal, zabavna emisija
 • 10:00Najbolja zabava, zabavna emisija
 • 10:30Bctv, teleprodaja
 • 10:45Bctv, teleprodaja
 • 11:00Zdrava jabuka, teleprodaja
 • 12:00Bctv, teleprodaja
 • 12:15Zadarske kronike, informativni program
 • 12:45One nastupaju, zabavna emisija
 • 13:45Bctv, teleprodaja
 • 14:00Dalmatinska pisma, glazbeni program
 • 14:30Šibensko-kninske kronike, informativni program
 • 15:00Vijesti, informativni program
 • 15:15Bctv, teleprodaja
 • 15:30Pogled izbliza, dokumentarni program
 • 16:00Zdrava jabuka, teleprodaja
 • 17:00Tarzanove avanture (12), pustolovna serija
 • 18:00Žurnal, zabavna emisija
 • 18:30Vijesti, informativni program
 • 19:00Dalmatinska pisma, glazbeni program
 • 20:00Ljetni đir, zabavno-informativni program
 • 21:05Stav, kontakt program uživo
 • 22:10Vijesti, informativni program
 • 22:40U zdrav mozak Summer 8 (12), zabavna emisija
 • 23:00Zapisano u zvijezdama (18), teleprodaja
 • 02:00Kraj programa
 • 07:00Dalmatinska pisma, glazbeni program
 • 07:30Vježbanjem do forme, edukativno-zabavni program
 • 08:00Stav, kontakt program uživo
 • 09:00Biti perlica , emisija za djecu
 • 09:30Najbolja zabava, zabavna emisija
 • 10:00Vijesti, informativni program
 • 10:30Bctv, teleprodaja
 • 10:45U zdrav mozak Summer 8 (12), zabavna emisija
 • 11:00Zdrava jabuka, teleprodaja
 • 12:00Bctv, teleprodaja
 • 12:15Zadarske kronike, informativni program
 • 12:45Bctv, teleprodaja
 • 13:00Najveći redatelji Hollywooda, dokumentarni program
 • 13:30Bctv, teleprodaja
 • 14:00Dalmatinska pisma, glazbeni program
 • 14:30Pogled izbliza, dokumentarni program
 • 15:00Vijesti, informativni program
 • 15:15Bctv, teleprodaja
 • 15:30Pobjednici, dokumentarni program
 • 16:00Zdrava jabuka, teleprodaja
 • 17:00Najveći redatelji Hollywooda, dokumentarni program
 • 17:30Ljetni đir, zabavno-informativni program
 • 18:30Vijesti, informativni program
 • 19:00Dalmatinska pisma, glazbeni program
 • 19:55Biblijska Istina – Priča o Milosti, vjerski program
 • 20:00Ljetni đir, zabavno-informativni program
 • 21:05Stav, kontakt program uživo
 • 22:10Vijesti, informativni program
 • 22:40U zdrav mozak Summer 8 (12), zabavna emisija
 • 23:00Zapisano u zvijezdama (18), teleprodaja
 • 02:00Kraj programa
 • 07:00Dalmatinska pisma, glazbeni program
 • 07:30Vježbanjem do forme, edukativno-zabavni program
 • 08:00Stav, kontakt program uživo
 • 09:00Biti perlica , emisija za djecu
 • 09:30Najbolja zabava, zabavna emisija
 • 10:00Vijesti, informativni program
 • 10:30Bctv, teleprodaja
 • 10:45U zdrav mozak Summer 8 (12), zabavna emisija
 • 11:00Zdrava jabuka, teleprodaja
 • 12:00Bctv, teleprodaja
 • 12:15Pogled izbliza, dokumentarni program
 • 12:45Bctv, teleprodaja
 • 13:00Šibensko-kninske kronike, informativni program
 • 13:30Bctv, teleprodaja
 • 13:45Dalmatinska pisma, glazbeni program
 • 14:00Savršeni auto, dokumentarni program
 • 15:00Vijesti, informativni program
 • 15:15Bctv, teleprodaja
 • 15:30Zdrava jabuka, teleprodaja
 • 16:30Tarzanove avanture (12), pustolovna serija
 • 17:30Ljetni đir, zabavno-informativni program
 • 18:30Vijesti, informativni program
 • 19:00Dalmatinska pisma, glazbeni program
 • 20:00Ljetni đir, zabavno-informativni program
 • 21:00A i Vi ste iako Vas nima, glazbeni koncert
 • 22:40U zdrav mozak Summer 8 (12), zabavna emisija
 • 23:00Zapisano u zvijezdama (18), teleprodaja
 • 02:00Kraj programa
 • 07:00Dalmatinska pisma, glazbeni program
 • 07:30Vježbanjem do forme, edukativno-zabavni program
 • 08:00Savršeni auto, dokumentarni program
 • 09:00Biti perlica , emisija za djecu
 • 09:30Najbolja zabava, zabavna emisija
 • 10:00Vijesti, informativni program
 • 10:30Bctv, teleprodaja
 • 10:45U zdrav mozak Summer 8 (12), zabavna emisija
 • 11:00Zdrava jabuka, teleprodaja
 • 12:00Bctv, teleprodaja
 • 12:15Dalmatinska pisma, glazbeni program
 • 12:45Bctv, teleprodaja
 • 13:00Pogled izbliza, dokumentarni program
 • 13:30Bctv, teleprodaja
 • 13:45Zvijezde!, dokumentarni program
 • 14:00Savršeni auto, dokumentarni program
 • 15:00Vijesti, informativni program
 • 15:15Bctv, teleprodaja
 • 15:30Najveći redatelji Hollywooda, dokumentarni program
 • 16:00Zdrava jabuka, teleprodaja
 • 17:00Pobjednici, dokumentarni program
 • 17:30Ljetni đir, zabavno-informativni program
 • 18:30Vijesti, informativni program
 • 19:00Dalmatinska pisma, glazbeni program
 • 20:00Ljetni đir, zabavno-informativni program
 • 21:05Stav, kontakt program uživo
 • 22:10Vijesti, informativni program
 • 22:40U zdrav mozak Summer 8 (12), zabavna emisija
 • 23:00Zapisano u zvijezdama (18), teleprodaja
 • 02:00Kraj programa
 • 07:00Dalmatinska pisma, glazbeni program
 • 07:30Vježbanjem do forme, edukativno-zabavni program
 • 08:00Zdrava jabuka, teleprodaja
 • 09:00Biti perlica , emisija za djecu
 • 09:30Najbolja zabava, zabavna emisija
 • 10:00Vijesti, informativni program
 • 10:30Bctv, teleprodaja
 • 10:45U zdrav mozak Summer 8 (12), zabavna emisija
 • 11:00Zdrava jabuka, teleprodaja
 • 12:00Bctv, teleprodaja
 • 12:15Tarzanove avanture (12), pustolovna serija
 • 13:15Bctv, teleprodaja
 • 13:30Dalmatinska pisma, glazbeni program
 • 14:00Bctv, teleprodaja
 • 14:15Pobjednici, dokumentarni program
 • 14:30Zvijezde!, dokumentarni program
 • 15:00Vijesti, informativni program
 • 15:15Bctv, teleprodaja
 • 15:30CHARLIE CHAPLIN – Iza ekrana, igrani film
 • 16:00Zdrava jabuka, teleprodaja
 • 17:00U zdrav mozak Summer 8 (12), zabavna emisija
 • 17:30Ljetni đir, zabavno-informativni program
 • 18:30Vijesti, informativni program
 • 19:00Dalmatinska pisma, glazbeni program
 • 20:00Ljetni đir, zabavno-informativni program
 • 21:05Stav, kontakt program uživo
 • 22:05Vijesti, informativni program
 • 22:30Žurnal, zabavna emisija
 • 23:00Zapisano u zvijezdama (18), teleprodaja
 • 02:00Kraj programa
 • 07:00Dalmatinska pisma, glazbeni program
 • 07:30Vježbanjem do forme, edukativno-zabavni program
 • 08:00Zdrava jabuka, teleprodaja
 • 09:00Najveći redatelji Hollywooda, dokumentarni program
 • 09:30Pobjednici, dokumentarni program
 • 10:00Vijesti, informativni program
 • 10:30Savršeni auto, dokumentarni program
 • 11:30Bctv, teleprodaja
 • 11:45Bctv, teleprodaja
 • 12:00Zdrava jabuka, teleprodaja
 • 13:00CHARLIE CHAPLIN – Iza ekrana, igrani film
 • 13:30Bctv, teleprodaja
 • 13:45Bctv, teleprodaja
 • 14:00Vijesti, informativni program
 • 14:15Bctv, teleprodaja
 • 14:30Ljetni đir, zabavno-informativni program
 • 15:30FIO SHOW, zabavna emisija
 • 18:30Vijesti, informativni program
 • 19:00Biblijska Istina – Priča o Milosti, vjerski program
 • 19:15Dalmatinska pisma, glazbeni program
 • 19:45U zdrav mozak Summer 8 (12), zabavna emisija
 • 20:00Zdrava jabuka, teleprodaja
 • 21:00Dečko, dama i Ana , zabavna emisija
 • 22:15Vijesti, informativni program
 • 22:45Dalmatinska pisma, glazbeni program
 • 23:00Zapisano u zvijezdama (18), teleprodaja
 • 02:00Kraj programa
 • 07:00Dalmatinska pisma, glazbeni program
 • 07:30Vježbanjem do forme, edukativno-zabavni program
 • 08:00Vijesti, informativni program
 • 08:30Ljetni đir, zabavno-informativni program
 • 09:30Dalmatinska pisma, glazbeni program
 • 09:45Bctv, teleprodaja
 • 10:00Savršeni auto, dokumentarni program
 • 11:00Tarzanove avanture (12), pustolovna serija
 • 12:00Bctv, teleprodaja
 • 12:15Šibensko-kninske kronike, informativni program
 • 12:45Bctv, teleprodaja
 • 13:00Zvijezde!, dokumentarni program
 • 13:15Bctv, teleprodaja
 • 13:30Zdrava jabuka, teleprodaja
 • 14:30Bctv, teleprodaja
 • 14:45U zdrav mozak Summer 8 (12), zabavna emisija
 • 15:00Zadarske kronike, informativni program
 • 15:30One nastupaju, zabavna emisija
 • 16:30Žurnal, zabavna emisija
 • 17:00Dečko, dama i Ana , zabavna emisija
 • 17:55Raspivano Bibinje 2019, glazbeni program
 • 20:00FIO SHOW, zabavna emisija
 • 23:00Zapisano u zvijezdama (18), teleprodaja
DOWNLOAD XMLTV