Connect with us

Raspored emitiranja

Raspored

RASPORED +

PONEDJELJAK
UTORAK
SRIJEDA
ČETVRTAK
PETAK

DANAS

SUBOTA

SUTRA

NEDJELJA

Petak

Diadora TV Zadar
 • 02:00Kraj programa
 • 07:00Dalmatinska pisma,
 • 07:55Vježbanjem do forme, edukativno-zabavni program
 • 08:25Zdrava jabuka, teleprodaja
 • 09:35Biti perlica , emisija za djecu
 • 10:00Vijesti, informativni program
 • 10:30Bctv, teleprodaja
 • 10:45U zdrav mozak: Stožer (12), zabavna emisija
 • 11:00Zdrava jabuka, teleprodaja
 • 12:00Bctv, teleprodaja
 • 12:15Budnica, talk show
 • 13:15Bctv, teleprodaja
 • 13:30Kulturno D, informativni program
 • 14:00Bctv, teleprodaja
 • 14:15Pogled izbliza, dokumentarni program
 • 14:45Dalmatinska pisma, glazbeni program
 • 15:00Vijesti, informativni program
 • 15:15Bctv, teleprodaja
 • 15:30Najveći redatelji Hollywooda, dokumentarni program
 • 16:00Zdrava jabuka, teleprodaja
 • 17:00Agroturizam, informativni program
 • 17:30Žurnal, zabavna emisija
 • 18:00Bez kompromisa, informativni program
 • 18:30Vijesti, informativni program
 • 19:00U prvom planu, informativni program
 • 20:05One nastupaju, zabavna emisija
 • 21:05Stav, kontakt program uživo
 • 22:05U mreži politike, informativni talk show
 • 23:00Zapisano u zvijezdama (18), teleprodaja
 • 02:00Kraj programa
 • 07:00Dalmatinska pisma, glazbeni program
 • 07:45Vježbanjem do forme, edukativno-zabavni program
 • 08:15Biti perlica , emisija za djecu
 • 08:45Pogled izbliza, dokumentarni program
 • 09:15Dečko, dama i Ana , zabavna emisija
 • 10:30Bctv, teleprodaja
 • 10:45Bctv, teleprodaja
 • 11:00Zdrava jabuka, teleprodaja
 • 12:00Bctv, teleprodaja
 • 12:15Zadarske kronike, informativni program
 • 12:45Žurnal, zabavna emisija
 • 13:15Život manjina, informativni program
 • 13:45Bctv, teleprodaja
 • 14:00Gaudeamus, informativni program
 • 14:30Šibensko-kninske kronike, informativni program
 • 15:00Vijesti, informativni program
 • 15:15Bctv, teleprodaja
 • 15:30Najveći redatelji Hollywooda, dokumentarni program
 • 16:00Zdrava jabuka, teleprodaja
 • 17:00Tarzanove epske avanture, pustolovna serija
 • 18:00Do cilja, sportski program
 • 18:30Vijesti, informativni program
 • 19:00Dalmatinska pisma, glazbeni program
 • 20:00Budnica, talk show
 • 21:05Stav, kontakt program uživo
 • 22:10Vijesti, informativni program
 • 22:40U zdrav mozak: Stožer (12), zabavna emisija
 • 23:00Zapisano u zvijezdama (18), teleprodaja
 • 02:00Kraj programa
 • 07:00Dalmatinska pisma, glazbeni program
 • 07:55Vježbanjem do forme, edukativno-zabavni program
 • 08:25Stav, kontakt program uživo
 • 09:30Biti perlica , emisija za djecu
 • 10:00Vijesti, informativni program
 • 10:30Bctv, teleprodaja
 • 10:45U zdrav mozak: Stožer (12), zabavna emisija
 • 11:00Zdrava jabuka, teleprodaja
 • 12:00Bctv, teleprodaja
 • 12:15Do cilja, sportski program
 • 12:45Bctv, teleprodaja
 • 13:00Gaudeamus, informativni program
 • 13:30Bctv, teleprodaja
 • 13:45Dalmatinska pisma, glazbeni program
 • 14:00Najveći redatelji Hollywooda, dokumentarni program
 • 14:30Zadarske kronike, informativni program
 • 15:00Vijesti, informativni program
 • 15:15Bctv, teleprodaja
 • 15:30Pogled izbliza, dokumentarni program
 • 16:00Zdrava jabuka, teleprodaja
 • 17:00Budnica, talk show
 • 18:00Duhovne misli, vjerski program
 • 18:30Vijesti, informativni program
 • 19:00Dalmatinska pisma, glazbeni program
 • 19:45Biblijska Istina – Priča o Milosti, vjerski program
 • 20:00Vježbanje Demokracije, talk show
 • 21:05Stav, kontakt program uživo
 • 22:10Dalmatina, informativni program
 • 22:40U zdrav mozak: Stožer (12), zabavna emisija
 • 23:00Zapisano u zvijezdama (18), teleprodaja
 • 02:00Kraj programa
 • 07:00Dalmatinska pisma, glazbeni program
 • 07:55Vježbanjem do forme, edukativno-zabavni program
 • 08:25Stav, kontakt program uživo
 • 09:35Biti perlica , emisija za djecu
 • 10:00Vijesti, informativni program
 • 10:30Bctv, teleprodaja
 • 10:45U zdrav mozak: Stožer (12), zabavna emisija
 • 11:00Zdrava jabuka, teleprodaja
 • 12:00Bctv, teleprodaja
 • 12:15Duhovne misli, vjerski program
 • 12:45Bctv, teleprodaja
 • 13:00Najbolja zabava, zabavna emisija
 • 13:30Bctv, teleprodaja
 • 13:45Dalmatinska pisma, glazbeni program
 • 14:00Vježbanje Demokracije, talk show
 • 15:00Vijesti, informativni program
 • 15:15Bctv, teleprodaja
 • 15:30Pobjednici, dokumentarni program
 • 16:00Zdrava jabuka, teleprodaja
 • 17:00Naša baština, informativni program
 • 17:30Zadarske kronike, informativni program
 • 18:00Halo doktore, informativni program
 • 18:30Vijesti, informativni program
 • 19:00Dalmatinska pisma, glazbeni program
 • 20:00Dečko, dama i Ana , zabavna emisija
 • 21:05Stav, kontakt program uživo
 • 22:10Vijesti, informativni program
 • 22:40U zdrav mozak: Stožer (12), zabavna emisija
 • 23:00Zapisano u zvijezdama (18), teleprodaja
 • 02:00Kraj programa
 • 07:00Dalmatinska pisma, glazbeni program
 • 07:55Vježbanjem do forme, edukativno-zabavni program
 • 08:25Stav, kontakt program uživo
 • 09:35Biti perlica , emisija za djecu
 • 10:00Vijesti, informativni program
 • 10:30Bctv, teleprodaja
 • 10:45U zdrav mozak: Stožer (12), zabavna emisija
 • 11:00Zdrava jabuka, teleprodaja
 • 12:00Bctv, teleprodaja
 • 12:15Halo doktore, informativni program
 • 12:45Bctv, teleprodaja
 • 13:00Naša baština, informativni program
 • 13:30Bctv, teleprodaja
 • 13:45Dalmatinska pisma, glazbeni program
 • 14:00U mreži politike, informativni talk show
 • 15:00Vijesti, informativni program
 • 15:15Bctv, teleprodaja
 • 15:30Duhovne misli, vjerski program
 • 16:00Zdrava jabuka, teleprodaja
 • 17:00Najbolja zabava, zabavna emisija
 • 17:30Kulturno D, informativni program
 • 18:00Pogled izbliza, dokumentarni program
 • 18:30Vijesti, informativni program
 • 19:00U zdrav mozak: Stožer (12), zabavna emisija
 • 19:15Dalmatinska pisma, glazbeni program
 • 19:45Biblijska Istina – Priča o Milosti, vjerski program
 • 20:00Budnica, talk show
 • 21:05Stav, kontakt program uživo
 • 22:05U prvom planu, informativni program
 • 23:00Zapisano u zvijezdama (18), teleprodaja
 • 02:00Kraj programa
 • 07:00Dalmatinska pisma,
 • 07:55Vježbanjem do forme, edukativno-zabavni program
 • 08:25Zdrava jabuka, teleprodaja
 • 09:35Biti perlica , emisija za djecu
 • 10:00Vijesti, informativni program
 • 10:30Bctv, teleprodaja
 • 10:45U zdrav mozak: Stožer (12), zabavna emisija
 • 11:00Zdrava jabuka, teleprodaja
 • 12:00Bctv, teleprodaja
 • 12:15Budnica, talk show
 • 13:15Bctv, teleprodaja
 • 13:30Kulturno D, informativni program
 • 14:00Bctv, teleprodaja
 • 14:15Pogled izbliza, dokumentarni program
 • 14:45Dalmatinska pisma, glazbeni program
 • 15:00Vijesti, informativni program
 • 15:15Bctv, teleprodaja
 • 15:30Najveći redatelji Hollywooda, dokumentarni program
 • 16:00Zdrava jabuka, teleprodaja
 • 17:00Agroturizam, informativni program
 • 17:30Žurnal, zabavna emisija
 • 18:00Bez kompromisa, informativni program
 • 18:30Vijesti, informativni program
 • 19:00U prvom planu, informativni program
 • 20:05One nastupaju, zabavna emisija
 • 21:05Stav, kontakt program uživo
 • 22:05U mreži politike, informativni talk show
 • 23:00Zapisano u zvijezdama (18), teleprodaja
 • 02:00Kraj programa
 • 07:00Dalmatinska pisma, glazbeni program
 • 07:55Vježbanjem do forme, edukativno-zabavni program
 • 08:25Zdrava jabuka, teleprodaja
 • 09:35One nastupaju, zabavna emisija
 • 10:30Savršeni auto, dokumentarni program
 • 11:30Bctv, teleprodaja
 • 11:45Bctv, teleprodaja
 • 12:00Zdrava jabuka, teleprodaja
 • 13:00Agroturizam, informativni program
 • 13:30Bctv, teleprodaja
 • 13:45Bctv, teleprodaja
 • 14:00Vijesti, informativni program
 • 14:15Bctv, teleprodaja
 • 14:30Fio Show, zabavna emisija
 • 17:30Gaudeamus, informativni program
 • 18:00Život manjina, informativni program
 • 18:30Vijesti, informativni program
 • 19:00Biblijska Istina – Priča o Milosti, vjerski program
 • 19:15U zdrav mozak: Stožer (12), zabavna emisija
 • 19:30Bez kompromisa, informativni program
 • 20:00Zdrava jabuka, teleprodaja
 • 21:00Dečko, dama i Ana , zabavna emisija
 • 22:15Vijesti, informativni program
 • 22:45Dalmatinska pisma, glazbeni program
 • 23:00Zapisano u zvijezdama (18), teleprodaja
 • 02:00Kraj programa
 • 07:00Dalmatinska pisma, glazbeni program
 • 08:10Vježbanjem do forme, edukativno-zabavni program
 • 08:45Bez kompromisa, informativni program
 • 09:15Vijesti, informativni program
 • 09:45Bctv, teleprodaja
 • 10:00One nastupaju, zabavna emisija
 • 11:00Zdrava jabuka, teleprodaja
 • 12:00Bctv, teleprodaja
 • 12:15Šibensko-kninske kronike, informativni program
 • 12:45Bctv, teleprodaja
 • 13:00Dalmatina, informativni program
 • 13:30Bctv, teleprodaja
 • 13:45Do cilja, sportski program
 • 14:15Bctv, teleprodaja
 • 14:30Zadarske kronike, informativni program
 • 15:00Žurnal, zabavna emisija
 • 15:30Kulturno D, informativni program
 • 16:00Zvjezdani Show, zabavni program
 • 17:15Dečko, dama i Ana , zabavna emisija
 • 18:30Zdrava jabuka, teleprodaja
 • 19:30Život manjina, informativni program
 • 20:00Fio Show, zabavna emisija
 • 23:00Zapisano u zvijezdama (18), teleprodaja
DOWNLOAD XMLTV