POVIJEST ZADARSKE SFINGE

Desk Diadora
Desk Diadora

Mitsko biće sfinga obilježava čitav jedan zadarski kvart. Zadarska sfinga simbol je ljubavi, podigao ju je Ivan Smirich u spomen svojoj preminuloj supruzi grofici Atiliji. Više emisija i novosti možete pronaći na našem video news portalu: https://diadora-media.hr
diadora tv
Podijelite ovaj članak